(044) 469-00-10,   (050) 440-40-64,   support@licenziya.net.ua,    Google+

Інформація з отримання ліцензії в Україні

отримання ліцензії

Для заняття багатьма видами діяльності в Україні, підприємцям необхідно пройти процес оформлення ліцензій. При цьому необхідно знати, і відповідати умовам ліцензування даного виду діяльності, коректно оформити всі документи та передати їх відповідним огранам.

На практиці людині, що подає документи, необхідно також досконало знати законодавчу базу, бути юридично підкованим, потрапити на прийом, витримати спілкування з представниками органів ліцензування та відстояти своє право отримати ліцензію.

Ліцензійно-дозвільний центр - це юридична компанія, що надає послуги з отримання ліцензій на різні види діяльності. Наша компанія дозволить викинути з голови всі особливості ліцензування діяльності та зосередитись на виконанні робочих завдань Вашого бізнесу. Ми підготуємо Вашу компанію у відповідності з вимогами ліцензування, сформуємо та подамо від Вашого імені повний пакет документів, та в найкоротший термін отримаємо ліцензію.

Наші послуги зекономлять Ваш час і гроші. Звертайтеся, ви будете задоволені!

Умови та порядок видачі ліцензій

Отримання ліцензії складається з написання заяви, а також збору, підготовки, написання необхідного пакету документів та відомостей (матеріально-технічна база, освіта співробітників і керівників, проходження курсів підвищення кваліфікації, тощо). Сформований пакет документів подається особисто (чи через уповноваженого представника), або поштою до органу ліцензування.

Після подачі заяви, документи, що подалися, перевіряються на коректність заповнення, наявність недоліків, повноту і достовірність (у деяких випадках) інформації, а також на відповідність підприємства умовам ліцензування.

Рішення про видачу ліцензії органом ліцензування має бути прийняте протягом десяти робочих днів з дати надходження документів, якщо інше не передбачено спеціальними законами.

Повідомлення щодо прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів після прийняття такого рішення.

У разі прийняття комісією позитивного рішення про видачу ліцензії, відповідна інформація відображається у наказі та заноситься до єдиного ліцензійного реєстру. Видача ліцензії відбувається лише після внесення плати за ліцензію та пред'явлення документа, що це засвідчує* на протязі тридцяти днів з цього моменту (по завершенню цього терміну орган ліцензування може визнати ліцензію недійсною).

* - плата за певні види ліцензій має бути внесена до подачі заяви в орган ліцензування, а документ, що це засвідчує, має бути в переліку документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії.

Заява про видачу ліцензії

Заява про видачу ліцензії у загальному вигляді повинна містити такі дані:

 1. відомості про заявника:
        - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичних осіб;
        - ПІБ, паспортні дані, ідентифікаційний номер фізичної особи - для фізичних осіб;
 2. вид господарської діяльності (повністю або частково), на провадження якого подається заява на видачу ліцензії

Бланк заяви на видачу ліцензії можна знайти в додатках до ліцензійних умов на провадження конкретного виду діяльності, або на офіційному сайті органу ліцензування.

Перелік документів для отримання ліцензії

До заяви про видачу ліцензії додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підриємців, а також інші документи, вичерпний перелік яких затверджується КМУ за поданням спеціально уповноважених органів з питань ліцензування.

Регулюється Постановою Кабінету Міністрів України №756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".

Наша компанія спеціалізується на наданні послуг з отримання ліцензій, та інших супутніх послуг з 2009 року.
Юристи Ліцензійно-дозвільного центру мають великий досвід у сфері оформлення ліцензій, дозволів, реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Вони тісно співпрацюють з повноважними органами, що дає Вам незаперечну перевагу при оформленні ліцензії.

Ми:

 • надамо Вам безкоштовну вступну консультацію з питань ліцензування видів діяльності, що Вас цікавлять;
 • спільно з Вами підготуємо пакет документів для отримання ліцензії, коректно заповнимо усі відомості;
 • за необхідності, надамо допомогу в підборі приміщень і кваліфікованих кадрів;
 • мінімізуємо Ваші витрати (хабарництво, "членські внески" за вступ в "асоціації", тощо)
 • збережемо Ваш час і нерви при поїздках до представників органів ліцензування

Звертайтеся, ми завжди раді Вам допомогти!


Нормативні документи, що регулюють процес ліцензування в Україні

 • Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів ліцензування";
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви на видачу ліцензії.